2017 transiterar

2017 astrologiska aspekter

2018Astro Aspects Astrologiska transiter för 2017, inklusive transiter av solen genom Pluto (exklusive månen) samt Chiron och månens sanna nod. Zodiacal grader och tecken ges för de flesta aspekter. Planeterna, armaturerna och planetariska kropparna är färgkodade för enklare förståelse. Aspekter inkluderar konjunktionen, semi-sextil, semi-square, sextile, quintile, square, bi-quintile, quincunx och opposition. Se även

2019 astrologiska aspekter

2019 astrologiska aspekter Astrologiska transiter för 2019, inklusive transiter av solen genom Pluto (exklusive månen) samt Chiron och månens sanna nod. Zodiacal grader och tecken ges för de flesta aspekter. Planeterna, armaturerna och planetariska kropparna är färgkodade för enklare förståelse. Aspekte

2018 Astrologiska aspekter

2018 Astrologiska aspekter Astrologiska transiter för 2018, inklusive transiter av solen genom Pluto (exklusive månen) samt Chiron och Månens sanna nod. Zodiacal grader och tecken ges för de flesta aspekter. Planeterna, armaturerna och planetariska kropparna är färgkodade för enklare förståelse. Aspekte

2021 astrologiska aspekter

2021 astrologiska aspekter Astrologiska transiter för 2021, inklusive transiter av solen genom Pluto (exklusive månen) samt Chiron och månens sanna nod. Zodiacal grader och tecken ges för de flesta aspekter. Planeterna, armaturerna och planetariska kropparna är färgkodade för enklare förståelse. Aspekte