element

Ordlista över astrologivalter på Cafe Astrology

Ordlista över astrologi Ordlista över astrologiska termer lufttecken Dessa är tecken på Tvillingarna, Vågen och Vattumannen. vinklar dessa är Ascendant (ASC), Descendant (DSC), Midheaven (MC) och Innum Coeli (IC), med hänvisning till cuspsna i respektive första, sjunde, tionde och fjärde hus. ascenda