gemini ascendant

Mer om Gemini Ascendant, Rising Sign

Mer om Gemini Ascendant, Rising Sign På den här sidan: Gemini Ascendant (Rising Sign) beskrivning Gemini Ascendant (stigande tecken) med den härskande planeten, Merkurius, i skyltarna. Alternativa beskrivningar av Gemini Rising Kända människor med Gemini Rising De som är födda med Gemini-stigande ser världen som en plats att lära sig. De är n