månen i skorpionen

Astrologi: Moon in the Signs

Månen i skyltarna (Sida 2) Månens teckenposition visar mycket om våra vanor, reaktioner och instinkter. Det visar hur vi uttrycker och hanterar våra känslor. Mest uppenbart i våra hem eller privat, avslöjar vårt månskylt våra innersta behov. Många astrologer känner att månen representerar vår upplevelse av moderskap; det visar också hur vi "mamma" eller "baby" oss själva! Moon in the Si