neptun i första huset

Neptunus i husen

Neptunus i husen {På den här sidan:} Betydelsen av Neptunus i husen på naturtabellen utforskas. Neptunes position efter hus i naturtabellen (det vill säga huset som Neptune upptar i födelsetabellen) avslöjar ett livsområde där vi tenderar att ignorera eller undvika verkligheten. Vi fäster spiritualitet till de livsområden som styrs av huset. Ofta jag

Neptunus i husen

Neptunus i husen {På den här sidan:} Betydelsen av Neptunus i husen på naturtabellen utforskas. Neptunes position efter hus i naturtabellen (det vill säga huset som Neptune upptar i födelsetabellen) avslöjar ett livsområde där vi tenderar att ignorera eller undvika verkligheten. Vi fäster spiritualitet till de livsområden som styrs av huset. Ofta jag