sun square moon

Romantisk kompatibilitet Synastry-arbetsblad

Tillbaka till Synastry & Relationship Compatibility Analys-sida Utskriftsvänlig version Sön konjunkt Sun 1 Soltri eller sextil Sun 3 Sol kvadrat Sol -2 Solopposition Sun 2 Solen konjunkt, trine eller sextil Moon 3 Solen kvadratmåne -3 Solopposition Moon 2 Solkonjunkt Mercury 2 Solsextil eller trin Mercury 2 Sun square eller opposition Mercury -1 Solen konjunkt Venus 3 Soltrena Venus 3 Solsextil Venus 2 Soltorget eller motstånd Venus -1 Solen konjunkt Mars 2 Soltri eller sextil Mars 3 Sun square eller opposition Mars -2 Solen konjunkt, sextil eller trine Jupiter 3 Sun square eller opposition