taurus ascendant

Mer om Taurus Ascendant, Rising Sign

Mer om Taurus Ascendant, Rising Sign På den här sidan: Taurus Ascendant (Rising Sign) beskrivning Taurus Ascendant (stigande tecken) med den härskande planeten, Venus, i skyltarna. Alternativa beskrivningar av Taurus Rising Berömda människor med Oxen stiger Långsam, stadig och kapabel är adjektiv som vi säkert kan fästa till individer som är födda med en Taurus Ascendant. Dessa inf